luni, 16 martie 2020

TOTUL VA FI BINE!


#totulvafibine!
Mulțumim elevelor Școlii Gimnaziale Glodeanu Sărat - Trandafir Alexia Florentina (clasa I), Trandafir Larisa Florina (clasa a V-a), Riciu Xenia Elena (clasa a IV-a)