vineri, 30 decembrie 2011

La multi ani!

Anul nou sa va daruiasca sanatate, pace in suflet, prosperitate si clipe minunate. La multi ani!

duminică, 18 decembrie 2011

Formatia de dans FANTASY

Festivalul National
 de
Traditii Interculturale si Cultural Sportive
„IARNA BUZOIANA 2011”

SCOALA GLODEANU SARAT
Locul 2


duminică, 11 decembrie 2011

Handbal

ONSS - HANDBAL
Faza locala
Duminica, 11.12.2011, in sala de sport din comuna Glodeanu Sarat s-a desfasurat faza locala a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar la handbal fete/baieti.

Rezultate - fete:
Clasa a V-a (Sc. Gl. Sarat) - Clasa a VII-a (Sc. Pitulicea) 1-2 (dep. 7 m)
Clasa a VIII-a (Sc. Gl. Sarat) - Clasa a VIII-a (Sc. Pitulicea) 2-1
Clasa a VII-a (Sc. Pitulicea) - Clasa a VII-a (Sc. Gl. Sarat) 3-1
Loc. 3-4: Clasa a VIII-a (Sc. Pitulicea) - Clasa a VII-a (Sc. Gl. Sarat) 0-2
Loc. 1-2: Clasa a VIII-a (Sc. Gl. Sarat) - Clasa a VII-a (Sc. Pitulicea) 5-0
Clasament fete:
1. Clasa a VIII-a (Sc. Gl. Sarat)
2. Clasa a VII-a (Sc. Pitulicea)
3. Clasa a VII-a (Sc. Gl. Sarat)
4. Clasa a VIII-a (Sc. Pitulicea)
5. Clasa a V-a (Sc. Gl. Sarat)

Rezultate - baieti:
Clasa a VI-a (Sc. Gl. Sarat) - Clasa a VIII-a (Sc. Pitulicea) 5-1
Clasa a VIII-a (Sc. Gl. Sarat) - Clasa a V-a (Sc. Gl. Sarat) 7-0
Loc. 3-4: Clasa a VIII-a (Sc. Pitulicea) -  Clasa a V-a (Sc. Gl. Sarat) 3-1(dep. 7 m)
Loc. 1-2: Clasa a VIII-a (Sc. Gl. Sarat) - Clasa a VI-a (Sc. Gl. Sarat) 5-3
Clasament baieti:
1. Clasa a VIII-a (Sc. Gl. Sarat)
2. Clasa a VI-a (Sc. Gl. Sarat)
3. Clasa a VIII-a (Sc. Pitulicea)
4. Clasa a V-a (Sc. Gl. Sarat)

sâmbătă, 19 noiembrie 2011

SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE


Proiectul educativ
O 9 ATITUDINE
PENTRU LUMEA NOASTRA

Motto: „ a învăţa …este … a te elibera de o ignoranţă de o incertitudine, de o stângăcie, de o orbire, înseamnă a ajunge să faci un bine, să înţelegi mai bine, să exişti mai bine.” ( O. Reboul)
In perioada 14-17 noiembrie 2011, în unităţile de învăţământ din comuna Glodeanu Sărat s-au desfăşurat o serie de activităţi din cadrul proiectului educativ „O 9 atitudine pentru lumea noastră”.
Proiectul educativ „O 9 atitudine pentru lumea noastră” a fost prezentat elevilor din consiliul elevilor al şcolii plecând de la simpla explicaţie a cuvântului „atitudine”. Echipa de proiect şi-a dorit formarea în rândul elevilor a unor comportamente consecvente, ferme prin exprimarea punctelor de vedere, prin luarea unei poziţii faţă de lumea ce îi înconjoară.
Şcoala Glodeanu Sărat promovează noile tipuri de educaţie, lărgind universul de cunoaştere al elevilor prin realizarea unor activităţi diverse ce vizează domenii diferite. Săptămâna educaţiei globale a reprezintat pentru profesori o poartă spre viitorul copiilor comunităţii. Punctul de plecare al cunoaşterii globale l-a constituit cunoaşterea propriilor trăsături esenţiale ale poporului nostru.

Activităţile desfăşurate in cadrul proiectului :
14.11.2011 „Literatura – sursă de inspiraţie pentru alte arte” (promovarea unui nou tip de educaţie, prin transpunerea textelor scrise în arta cinematografică); „Călător prin Europa” – expoziţie de desene;
15.11.2011 „Individualitate românească în spaţiu european” (realizarea unei expoziţii având două coordonate majore ale vieţii spirituale a românilor: ,,Tradiţia – cartea de vizită a României” şi „Credinţa – busola spirituală a sufletului”);
16.11.2011 „Şi eu pot crea!” (atelier cu tema „Cartea ca obiect”, în care elevii vor realiza coperta unei cărţi în viziune proprie);
17.11.2011 „Cum ar fi viaţa fără şcoală” (concurs de eseuri propus de Consiliul Elevilor);
18.11.2011 „O 9 atitudine pentru lumea noastră” (masă rotundă cu elevii – consilieri, care vor dezbate eseurile colegilor înscrişi în concursul „Cum ar fi viaţa fără şcoală” şi vor lansa proiectul educaţional „Pledoarie pentru un mediu curat în comuna noastră”).

vineri, 18 noiembrie 2011

CONCURS DE ESEURI

CUM AR FI VIAŢA FĂRĂ ŞCOALĂ
                                           

           
              Alexandru STAN, clasa a VI-a B
             Şcoala cu clasele I-VIII Glodeanu SăratŞcoala răspândeşte în inimile multor elevi un sentiment aparte, de multe ori asemănându-se cu o pulbere de stele. Sentiment, care în opinia mea e binecuvântat de Dumnezeu în fiecare zi.
Făcând un exerciţiu de imaginaţie, viaţa mea în absenţa şcolii ar fi cel mai înfiorător coşmar din care aş vrea să mă trezesc imediat. Cine nu a călcat niciodată într-o şcoală pentru a studia, nu va înţelege niciodată în viaţa lui ce mare ocazie a ratat. Lipsa educaţiei poate transforma o persoană obişnuită într-un om violent, care nu are control asupra lucrurilor din jur şi-n a cărui minte există multe colţuri întunecate.Dreptul la şcoală şi la educaţie este un drept garantat de Constituţie şi nu ţine cont de rasă, religie, stare socială şi aprtenenţă politică. Mulţi oameni de pe tot globul sunt privaţi de acest drept, din cauza sărăciei, a lipsei mijloacelor de transport, de a merge la şcoală sau din cauza familiei din care provin, aceştia neînţelegând importanţa şi necesitatea acestei posibilităţi de educaţie. Aceşti oameni needucaţi vor ajunge în viitor în imposibilitatea de a-şi găsi un loc de muncă, care să le asigure supravieţuirea, nu vor avea o familie şi nu se vor integra în societate corespunzător.
Copiii de azi, fără şcoală, vor deveni infractori, hoţi sau oameni ai străzii, ei fiind tot timpul marginalizaţi de societate şi foarte rar ajutaţi.
Un om care merge la şcoală va avea cunoştinţe din toate domeniile, va putea învăţa o limbă străină şi se va putea bucura de noile tehnologii, care apar în fiecare zi.
În concluzie societatea nu ar trebui să rămână pasivă la acest fenomen, ci să ia atitudine iniţiind campanii şi proiecte de susţinere şi de integrare în şcoală a persoanelor analfabete, multe dintre ele dorindu-şi chiar să înveţe.

luni, 12 septembrie 2011

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULULUI SCOLAR 2011-2012

O ALTA TOAMNA, UN NOU INCEPUT DE SCOALA

    Incepand de luni, 12 septembrie 2011, unitatile de invatamant din comuna Glodeanu Sarat si-au deschis din nou porţile pentru a-i primi pe elevii si prescolarii care vor începe noul an şcolar.
    În acest context, la Scoala cu clasele I-VIII Glodeanu Sarat, în prezenţa cadrelor didactice, a părinţilor, a copiilor, dar şi a distinsilor invitati din partea autoritatilor locale, a avut loc festivitatea oficială de începere a noului an şcolar 2011-2012.
    În deschiderea acestei manifestări deosebite şi foarte importante pentru cei mai tineri membri ai comunităţii din Glodeanu Sarat, preotul Fratila Bogdan a săvârşit o slujbă religioasa la deschiderea noului an şcolar şi a rostit un cuvânt de întâmpinare şi binecuvântare pentru elevi şi cadrele didactice.
    Tot în acest context festiv, domnul director, prof. Nicolae Triscas a transmis un mesaj emotionant celor prezenti si a poftit pe scenă colectivul de cadre didactice ce va calauzi pe drumul cunoasterii pe elevii Scolii Glodeanu Sarat.
    Tot cu acest prilej s-a prezentat elevilor si parintilor noile uniforme scolare.

vineri, 26 august 2011

ANUNT

ANUNŢ
 PRIVIND OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI DE CONTABIL ŞEF
(1 NORMĂ) LA ŞCOALA CU CLASELE I-VIII GLODEANU SĂRAT, JUDEŢUL BUZĂU

        Școala cu clasele I-VIII Glodeanu Sărat, judeţul Buzău în conformitate cu Decizia I.S.J. Buzău nr. 9121/10.08.2011, organizează concurs pentru ocuparea postului de contabil şef(1 normă).
        Concursul va avea loc în data de 07.10.2011, la sediul unităţii de învăţământ, după cum urmează: proba scrisă -ora 10.00, interviul -ora 14.00.
        Condiţii de participare: studii superioare de specialitate.
       Dosarele candidaţilor se depun la secretariatul Şcolii cu clasele I-VIII din satul Glodeanu Sărat, comuna Glodeanu Sărat, judeţul Buzău în perioada 29.08.2011-09.09.2011, între orele 08.00-16.00 şi trebuie să conţină următoarele documente:
        a. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii de învăţământ;
        b. copia actului de identitate;
       c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
       d. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în specialitatea studiilor(minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor);
       e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurarii primei probe a concursului.
      f. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare;
      g. curriculum vitae;
      h. alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
     Actele prevazute la lit. b), c) si h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
     Bibliografia este afişată la sediul Şcolii cu clasele I-VIII Glodeanu Sărat, la avizier.
    Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel/fax 0238580731, email scoalaglodeanusarat@yahoo.com

luni, 20 iunie 2011

DANS

SCOALA GLODEANU SARAT
LOCUL 2
LA CONCURSUL NATIONAL DE DANS „FANTEZII DE VARA”
 BARLAD 2011

vineri, 17 iunie 2011

SERBAREA SCOLARA 2011

SERBAREA SCOLARA - UN MOMENT DE BILANT AL ACTIVITATII DIDACTICE SI AL SPERANTELOR DE VIITORElevii clasei a VII-a B au talent...


PREDAREA CHEII SCOLII 2011

vineri, 10 iunie 2011

1 IUNIE 2011

SCOALA GLODEANU SARAT
1 iunie - ZAMBET DE COPIL