vineri, 29 ianuarie 2010

PROIECTUL DE PARTENERIAT EDUCATIONAL < CLASA PRIETENA >

Prin statornicirea unor relaţii de colaborare între dascalii si elevii din Scoala Glodeanu Sarat se urmareste atat o apropiere sufleteasca normala intre colegi de generatie cu preocupari comune, cât si cresterea randamentului si eficientei actului educational, demers urmarit si scontat în procesul didactic. Pe aceste coordonate se înscrie si proiectul educational „Clasa prietena” demarat la Scoala Glodeanu Sarat, între elevii din clasele ciclului gimnazial.
Derularea proiectului ,,CLASA PRIETENA” are drept motivaţie entuziasmul şi deschiderea cu care reacţionează copiii, la aceasta vârstă, la stabilirea de relaţii noi de prietenie, dar şi efectul benefic pentru conturarea dimensiunii acestui
sentiment nobil, care nu trebuie să aibă bariere discriminatorii şi nici măcar eliminatorii. Capacitatea de lega prietenii bazate pe sinceritate, încredere reciprocă, altruism, pasiuni şi interese comune nu este doar ilustrarea frumuseţii caracterului uman, ea va fi calea de a contracara efectul urgenţei vieţii în viitor, mai exact evitarea pericolului ca omul să se transforme dintr-o fiinţă sociala într-una robotizată şi însingurată. Prin urmare, prietenia este astăzi pentru oameni ceea ce este ecologia pentru natură, şi, ca şi în cazul degradării mediului natural, degradarea relaţiilor interumane nu este conştientizata încă pe deplin.