marți, 8 iunie 2010

OLIMPISM

A LUAT FIINTA
CERCUL OLIMPIC FAIR PLAY
GLODEANU SARAT
<<Infiinţarea Cercului Olimpic „Fair Play” Glodeanu Sărat reprezintă un moment important pentru şcoala noastră. Astăzi este o zi deosebită pentru noi - elevi, profesori, membri ai comunităţii , este o zi de reflecţie asupra sensului Olimpismului – acela care susţine că întotdeauna trebuie să încerci să faci un lucru cât mai bine cu putinţă, nu contează dacă câştigi sau pierzi, important este să joci cinstit.
Cu toţii avem de câştigat atunci când ne tratăm unii pe alţii cu demnitate şi respect. Adevărata sportivitate putem s-o realizăm cu toţii, chiar dacă nu putem deveni toţi Olimpionici. Sper ca începând de astăzi, odată cu înfiinţarea Cercului olimpic să aveţi şansa să învăţaţi mai multe despre Mişcarea Olimpică şi Jocurile Olimpice. Şi chiar dacă credeţi, sau nu, că aveţi calităţi atletice native, vă încurajez să vă implicaţi în sport.
Eu cred că sportul vă va îmbunătăţi calitatea vieţii. De asemenea, vă va ajuta să fiţi pregătiţi şi hotărâţi pentru a putea face faţă atât oportunităţilor cât şi dificultăţilor. Vă va face să vă simţiţi mai bine şi vă va aduce sănătate şi bucurie.
De ce ne-am ales denumirea Cercul Olimpic Fair Play? Pentru că Fair-play-ul înseamnă respectarea regulilor, renunţarea la avantajele obţinute pe nedrept, egalitatea de şanse, comportamentul preventiv, respectarea adversarilor sportivi şi acceptarea celorlalţi. Fair-play-ul, ca atitudine fundamentală sportivă şi morală, este însă ameninţat în lumea de astăzi - nu numai în sport, ci şi în alte domenii ale convieţuirii sociale. Trebuie să avem însă în vedere că fair-play-ul ne oferă posibilităţi autentice pentru o mai bună orientare într-o lume plină de elemente concurenţiale.
Fair-play-ul este expresia unei atitudini umane, care denotă comportamentul plin de consideraţie faţă de sine, faţă de alţii, dar şi faţă de mediul înconjurător.
Un comportament în spirit de fair-play presupune ca oamenii să aibă anumite calităţi. Atenţia, cinstea, încrederea în sine, consideraţia, capacitatea de a pierde şi empatia sunt condiţiile necesare în acest sens, care trebuie promovate şi dezvoltate. A învăţa să devii o fiinţă morală înseamnă să lucrezi neîncetat la propria personalitate. Comportamentul fair-play nu poate fi predat, la urma urmelor, el trebuie trăit şi învăţat.>>
-NICOLAE TRIŞCAŞ -coordonator Cerc Olimpic ''Fair Play'' Glodeanu Sarat