sâmbătă, 19 noiembrie 2011

SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE


Proiectul educativ
O 9 ATITUDINE
PENTRU LUMEA NOASTRA

Motto: „ a învăţa …este … a te elibera de o ignoranţă de o incertitudine, de o stângăcie, de o orbire, înseamnă a ajunge să faci un bine, să înţelegi mai bine, să exişti mai bine.” ( O. Reboul)
In perioada 14-17 noiembrie 2011, în unităţile de învăţământ din comuna Glodeanu Sărat s-au desfăşurat o serie de activităţi din cadrul proiectului educativ „O 9 atitudine pentru lumea noastră”.
Proiectul educativ „O 9 atitudine pentru lumea noastră” a fost prezentat elevilor din consiliul elevilor al şcolii plecând de la simpla explicaţie a cuvântului „atitudine”. Echipa de proiect şi-a dorit formarea în rândul elevilor a unor comportamente consecvente, ferme prin exprimarea punctelor de vedere, prin luarea unei poziţii faţă de lumea ce îi înconjoară.
Şcoala Glodeanu Sărat promovează noile tipuri de educaţie, lărgind universul de cunoaştere al elevilor prin realizarea unor activităţi diverse ce vizează domenii diferite. Săptămâna educaţiei globale a reprezintat pentru profesori o poartă spre viitorul copiilor comunităţii. Punctul de plecare al cunoaşterii globale l-a constituit cunoaşterea propriilor trăsături esenţiale ale poporului nostru.

Activităţile desfăşurate in cadrul proiectului :
14.11.2011 „Literatura – sursă de inspiraţie pentru alte arte” (promovarea unui nou tip de educaţie, prin transpunerea textelor scrise în arta cinematografică); „Călător prin Europa” – expoziţie de desene;
15.11.2011 „Individualitate românească în spaţiu european” (realizarea unei expoziţii având două coordonate majore ale vieţii spirituale a românilor: ,,Tradiţia – cartea de vizită a României” şi „Credinţa – busola spirituală a sufletului”);
16.11.2011 „Şi eu pot crea!” (atelier cu tema „Cartea ca obiect”, în care elevii vor realiza coperta unei cărţi în viziune proprie);
17.11.2011 „Cum ar fi viaţa fără şcoală” (concurs de eseuri propus de Consiliul Elevilor);
18.11.2011 „O 9 atitudine pentru lumea noastră” (masă rotundă cu elevii – consilieri, care vor dezbate eseurile colegilor înscrişi în concursul „Cum ar fi viaţa fără şcoală” şi vor lansa proiectul educaţional „Pledoarie pentru un mediu curat în comuna noastră”).