sâmbătă, 19 noiembrie 2011

SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE


Proiectul educativ
O 9 ATITUDINE
PENTRU LUMEA NOASTRA

Motto: „ a învăţa …este … a te elibera de o ignoranţă de o incertitudine, de o stângăcie, de o orbire, înseamnă a ajunge să faci un bine, să înţelegi mai bine, să exişti mai bine.” ( O. Reboul)
In perioada 14-17 noiembrie 2011, în unităţile de învăţământ din comuna Glodeanu Sărat s-au desfăşurat o serie de activităţi din cadrul proiectului educativ „O 9 atitudine pentru lumea noastră”.
Proiectul educativ „O 9 atitudine pentru lumea noastră” a fost prezentat elevilor din consiliul elevilor al şcolii plecând de la simpla explicaţie a cuvântului „atitudine”. Echipa de proiect şi-a dorit formarea în rândul elevilor a unor comportamente consecvente, ferme prin exprimarea punctelor de vedere, prin luarea unei poziţii faţă de lumea ce îi înconjoară.
Şcoala Glodeanu Sărat promovează noile tipuri de educaţie, lărgind universul de cunoaştere al elevilor prin realizarea unor activităţi diverse ce vizează domenii diferite. Săptămâna educaţiei globale a reprezintat pentru profesori o poartă spre viitorul copiilor comunităţii. Punctul de plecare al cunoaşterii globale l-a constituit cunoaşterea propriilor trăsături esenţiale ale poporului nostru.

Activităţile desfăşurate in cadrul proiectului :
14.11.2011 „Literatura – sursă de inspiraţie pentru alte arte” (promovarea unui nou tip de educaţie, prin transpunerea textelor scrise în arta cinematografică); „Călător prin Europa” – expoziţie de desene;
15.11.2011 „Individualitate românească în spaţiu european” (realizarea unei expoziţii având două coordonate majore ale vieţii spirituale a românilor: ,,Tradiţia – cartea de vizită a României” şi „Credinţa – busola spirituală a sufletului”);
16.11.2011 „Şi eu pot crea!” (atelier cu tema „Cartea ca obiect”, în care elevii vor realiza coperta unei cărţi în viziune proprie);
17.11.2011 „Cum ar fi viaţa fără şcoală” (concurs de eseuri propus de Consiliul Elevilor);
18.11.2011 „O 9 atitudine pentru lumea noastră” (masă rotundă cu elevii – consilieri, care vor dezbate eseurile colegilor înscrişi în concursul „Cum ar fi viaţa fără şcoală” şi vor lansa proiectul educaţional „Pledoarie pentru un mediu curat în comuna noastră”).

vineri, 18 noiembrie 2011

CONCURS DE ESEURI

CUM AR FI VIAŢA FĂRĂ ŞCOALĂ
                                           

           
              Alexandru STAN, clasa a VI-a B
             Şcoala cu clasele I-VIII Glodeanu SăratŞcoala răspândeşte în inimile multor elevi un sentiment aparte, de multe ori asemănându-se cu o pulbere de stele. Sentiment, care în opinia mea e binecuvântat de Dumnezeu în fiecare zi.
Făcând un exerciţiu de imaginaţie, viaţa mea în absenţa şcolii ar fi cel mai înfiorător coşmar din care aş vrea să mă trezesc imediat. Cine nu a călcat niciodată într-o şcoală pentru a studia, nu va înţelege niciodată în viaţa lui ce mare ocazie a ratat. Lipsa educaţiei poate transforma o persoană obişnuită într-un om violent, care nu are control asupra lucrurilor din jur şi-n a cărui minte există multe colţuri întunecate.Dreptul la şcoală şi la educaţie este un drept garantat de Constituţie şi nu ţine cont de rasă, religie, stare socială şi aprtenenţă politică. Mulţi oameni de pe tot globul sunt privaţi de acest drept, din cauza sărăciei, a lipsei mijloacelor de transport, de a merge la şcoală sau din cauza familiei din care provin, aceştia neînţelegând importanţa şi necesitatea acestei posibilităţi de educaţie. Aceşti oameni needucaţi vor ajunge în viitor în imposibilitatea de a-şi găsi un loc de muncă, care să le asigure supravieţuirea, nu vor avea o familie şi nu se vor integra în societate corespunzător.
Copiii de azi, fără şcoală, vor deveni infractori, hoţi sau oameni ai străzii, ei fiind tot timpul marginalizaţi de societate şi foarte rar ajutaţi.
Un om care merge la şcoală va avea cunoştinţe din toate domeniile, va putea învăţa o limbă străină şi se va putea bucura de noile tehnologii, care apar în fiecare zi.
În concluzie societatea nu ar trebui să rămână pasivă la acest fenomen, ci să ia atitudine iniţiind campanii şi proiecte de susţinere şi de integrare în şcoală a persoanelor analfabete, multe dintre ele dorindu-şi chiar să înveţe.